5662724130603008
Baby Star BB車 Stroller 超輕嬰兒手推車 嬰兒車 單手收車 可平躺 輕量雙向手推車 #BS507 產品特點 . 適合初生至體重18kg嬰兒 . 簡單單手開收 . 雙向式推把 . 可調校靠背角度 . 全蓋式太陽篷 . 可拆式座墊及五點式安全帶 . 可拆式前圍 . 前輪方向固定鎖 . 後輪相連刹掣 . 椅套可拆除清洗 . 符合EN 1888安全標準 . 可另配購Baby Star嬰兒車座墊 產品規格 . 開啟尺寸:L Product #: blove-Baby Star BB車 Stroller 超輕嬰兒手推車 嬰兒車 單手收車 可平躺 輕量雙向手推車 #BS507 2023-08-11 Regular price: $HKD$1549.0 Available from: Blove 至愛寶寶 (荔枝角 嬰兒用品)In stock